Rianne Giesen

HydroLogic Research is partner in verschillende internationale onderzoeksprojecten en zet daarin het eigen online softwareplatform HydroNET in om projectdata te ontsluiten en te visualiseren. Door deelname aan deze projecten worden de functionaliteiten van HydroNET uitgebreid en verbeterd.

Als projectleider onderhield ik enerzijds de contacten met de projectcoordinator en andere consortiumpartners en coordineerde ik anderzijds de ontwikkelingen aan HydroNET. De projecten waar ik aan gewerkt heb zijn:

  • TWIGA (EU H2020). Het doel van TWIGA is om momenteel niet beschikbare geo-informatie over weer, water en klimaat beschikbaar te maken voor Afrika door satellietdata te combineren met innovatieve sensorobservaties en relevante informatiediensten te ontwikkelen.
  • GROW Observatory (EU H2020). GROW zette een burgerobservatorium op om kennis over het kweken van voedsel te delen en te vergroten en tegelijkertijd bodemobservaties te verzamelen die zowel voor kwekers als wetenschappers van belang zijn.
  • Ground Truth 2.0 (EU H2020). Ground Truth 2.0 heeft zes burgerobservatoria rondom milieuthema's in zes landen (vier in Europa, twee in Afrika) opgezet en gevalideerd.
  • Rain for Africa (G4AW). Rain for Africa heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de voedselproductie in Zuid-Afrika door boeren op verschillende schaalniveaus van weerinformatie en agrarische adviezen te voorzien.

 

Proefschrift

Mijn proefschrift is beschikbaar als download (18.1 MB).

Thesis R.H. Giesen