Rianne Giesen

HydroLogic Research is partner in verschillende internationale onderzoeksprojecten en zet daarin het eigen online softwareplatform HydroNET in om projectdata te ontsluiten en te visualiseren. Door deelname aan deze projecten worden de functionaliteiten van HydroNET uitgebreid en verbeterd.

In mijn huidige functie als projectleider onderhoud ik enerzijds de contacten met de projectcoordinator en andere consortiumpartners en coordineer ik anderzijds de ontwikkelingen aan HydroNET. De projecten waar ik aan werk of heb gewerkt zijn:

  • TWIGA (EU H2020). Doel van TWIGA is om momenteel niet beschikbare geo-informatie over weer, water en klimaat beschikbaar te maken voor Afrika door satellietdata te combineren met innovatieve sensorobservaties en relevante informatiediensten te ontwikkelen.
  • GROW Observatory (EU H2020). GROW zet een burgerobservatorium op om kennis over het kweken van voedsel te delen en te vergroten en tegelijkertijd bodemobservaties te verzamelen die zowel voor kwekers als wetenschappers van belang zijn.
  • Ground Truth 2.0 (EU H2020). Doel van Ground Truth 2.0 is het opzetten en valideren van zes burgerobservatoria rondom milieuthema's in zes landen (vier in Europa, twee in Afrika).
  • Rain for Africa (G4AW). Rain for Africa wil een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselproductie in Zuid-Afrika door boeren op verschillende schaalniveaus van weerinformatie en agrarische adviezen te voorzien.

 

Proefschrift

Mijn proefschrift is beschikbaar als download (18.1 MB).

Thesis R.H. Giesen