Rianne Giesen

Het totale volume van de gletsjers en kleine ijskappen op aarde is veel kleiner dan het volume van de uitgestrekte ijskappen op Groenland en Antarctica. Daarentegen reageren de gletsjers en kleine ijskappen veel sneller op veranderingen in het klimaat, waardoor een substantieel deel van de verwachte zeespiegelstijging in de 21e eeuw kan worden toegeschreven aan het smelten van gletsjers. Om een goede schatting van deze bijdrage te kunnen maken, moeten we de reactie van gletsjers en kleine ijskappen begrijpen.

In mijn promotieproject lag de focus op een ijskap in Zuid-Noorwegen, waar een verscheidenheid aan meetseries beschikbaar was, waardoor een gedetailleerde modelstudie van de relatie tussen klimaat- en ijskapveranderingen mogelijk was.

Deze methode kon niet worden toegepast in het ice2sea-project, waarin alle gletsjers en kleine ijskappen op aarde werden bestudeerd. Het aantal individuele gletsjers is groot (meer dan 150.000) en voor de overgrote meerderheid is weinig informatie over de geometrie en de massabalans beschikbaar. Daarom hebben we hier simpele modellen gecombineerd met statistische methoden gebruikt.

In het Duurzaamheidsproject 'Water, Climate and Ecosystems' implementeer ik het gletsjermodel ontwikkeld voor ice2sea in een hydrologisch model. Hierdoor kan het smeltwater van de gletsjers stroomafwaarts gevolgd worden en kan de bijdrage van gletsjerwater aan de watervoorraad over de tijd bepaald worden.

Proefschrift

Mijn proefschrift is beschikbaar als download (18.1 MB).

Thesis R.H. Giesen